c18

C18

ZAVRŠETAK BICIKLISTIČKE STAZE označuje mjesto na cesti na kojem prestaje vrijediti odgovarajuća zabrana koja je prije tog mjesta uspostavljena prometnim znakom postavljenim na toj cesti.