c17

C17

PRESTANAK OBVEZNE UPOTREBE ZIMSKE OPREME označuje mjesto na cesti na kojem prestaje vrijediti odgovarajuća zabrana koja je prije tog mjesta uspostavljena prometnim znakom postavljenim na toj cesti.