c19

C19

ZAVRŠETAK PJEŠAČKE STAZE označuje mjesto na cesti na kojem prestaje vrijediti odgovarajuća zabrana koja je prije tog mjesta uspostavljena prometnim znakom postavljenim na toj cesti.