b09

B09

ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREVOZE EKSPLOZIV ILI LAKO ZAPALJIVE TVARI označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze eksploziv i neke lako zapaljive tvari.