b08

B08

ZABRANA PROMETA ZA CISTERNE označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze tvari koje mogu zagaditi okoliš (izuziva se gorivo u spremniku ako spremnik udovoljava uvjetima ECE)