c90

C90

PROMETNI TRAK ZA VOZILA JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA označuje simbolom ili tekstom prometni trak kojim se kreću samo vozila javnog prijevoza putnika.