c89

C89

ZATVARANJE PROMETNOG TRAKA ZA VOZILA JAVNOG PRIJEVOZA označuje mjesto na kojem se zatvara prometni trak za kretanje vozila javnog prijevoza putnika. Na znaku umjesto simbola može biti tekst “Tram”, “Bus”, “Taxi”.