b48

B48

PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA označuje posebno izgrađenu stazu kojom se pješaci i biciklisti moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu.