b47

B47

PJEŠAČKA STAZA označuje posebno izrađenu pješačku stazu kojom se pješaci mogu kretati, a zabranjeno je kretanje drugih sudionika u prometu.