b26

B26

ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREKORAČUJU ODREĐENU DUŽINU označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima čija ukupna dužina prekoračuje dužinu naznačenu na znaku.