b25

B25

ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREKORAČUJU ODREĐENO OSOVINSKO OPTEREĆENJE označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima s osovinskim opterećenjem većim od onog označenog na znaku.