b22

B22

ZABRANA PROMETA ZA VOZILA ČIJA UKUPNA ŠIRINA PRELAZI ODREĐENU ŠIRINU označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima čija ukupna širina prelazi širinu označenu na znaku.