b02

B02

OBAVEZNO ZAUSTAVLJANJE označuje mjesto pred ulazom u raskrižje na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koja se kreću cestom na koju on nailazi ili označuje mjesto prijelaza ceste preko željezničke pruge na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koji se kreću željezničkom prugom na koju on nailazi.