b01

B01

RASKRIŽJE S CESTOM S PREDNOŠĆU PROLASKA označuje blizinu raskrižja na kojem vozač mora dati prednost svim vozilima koja se kreću cestom na koju on nailazi.