a07

A7

SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD OŠTRIM KUTOM S DESNE STRANE označuje blizinu raskrižja na kojem se cesta s prednošću prolaska spaja sa sporednom cestom s desne strane.