a06

A6

SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD OŠTRIM KUTOM S LIJEVE STRANE označuje blizinu križanja na kojem se cesta s prednošću prolaska spaja sa cestom s lijeve strane.