a22

A22

KAMENJE PADA Ovaj znak označuje blizinu dijela ceste na kojem postoji opasnost od kamenja što pada ili od kamenja što se nalazi na cesti.