a21

A21

KAMENJE PRŠTI označava blizinu dijela ceste na kojem se nalazi neuvaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi te na kojem za druge sudionike u prometu na cesti postoji povećana opasnost od prštanja kamenja.