Povratak

Katalog

B01
RASKRIŽJE S CESTOM S PREDNOŠĆU PROLASKA označuje blizinu raskrižja na kojem vozač mora dati prednost svim vozilima koja se kreću cestom na koju on nailazi.
B02
OBAVEZNO ZAUSTAVLJANJE označuje mjesto pred ulazom u raskrižje na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koja se kreću cestom na koju on nailazi ili ...
B03
ZABRANA PROMETA U OBA SMJERA označuje cestu ili dio ceste, na kojem je zabranjen promet svim vozilima u oba smjera.
B04
ZABRANA PROMETA U JEDNOM SMJERU označuje cestu ili dio ceste, na kojem je zabranjen promet vozilima iz smjera prema kojem je okrenut znak.
B05
ZABRANA PROMETA ZA SVA MOTORNA VOZILA OSIM ZA MOTOCIKLE BEZ PRIKOLICE I MOPEDE označuje cestu ili dio ceste, na kojem je zabranjen promet svim motornim vozilima, osim motociklima bez prikolice ...
B06
ZABRANA PROMETA ZA AUTOBUSE označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet autobusima.
B07
ZABRANA PROMETA ZA TERETNE AUTOMOBILE označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet teretnim automobilima
B08
ZABRANA PROMETA ZA CISTERNE označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze tvari koje mogu zagaditi okoliš (izuziva se gorivo u spremniku ako spremnik udovoljava ...
B09
ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREVOZE EKSPLOZIV ILI LAKO ZAPALJIVE TVARI označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze eksploziv i neke lako zapaljive tvari. ...
B10
ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARI označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima koja prevoze opasne tvari.