e39

E39

DOPUNSKA PLOČA Označuje početak dijela ceste na kojem se obavlja čišćenje snijega. Dopunska ploča je privremena i postavlja se za vrijeme obavljanja radova na održavanju cesta (čišćenje snijega).