c94

C94

PROMETNI TRAK ZA SPORA VOZILA označuje mjesto gdje počinje prometni trak kojim se mora kretati sporo vozilo koje se kreće brzinom manjom od brzine određene umetnutim znakom.