c37

C37

VREMENSKO OGRANIČENJE PARKIRANJA označuje prostor koji je određen ili posebno uređen za parkiranje vozila, odnosno garažiranje vozila.