b44

B44

NAJMANJA DOPUŠTENA BRZINA označuje cestu ili dio ceste na kojoj se vozila u normalnim uvjetima moraju kretati onom brzinom (u km/h) koja je naznačena na znaku.