b37

B37

ZABRANA DAVANJA ZVUČNIH ZNAKOVA označuje cestu ili dio ceste na kojem se uređajem na vozilu ne smiju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti.