a04

A4

SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD PRAVIM KUTOM S LIJEVE STRANE označuje blizinu križanja na kojem se cesta s prednošću prolaska spaja sa sporednom cestom s lijeve strane.