a01

A01

OPASNOST NA CESTI označava blizinu dijela ceste ili mjesta na cesti na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost za koju Pravilnikom nije predviđen poseban znak »opasnost«. Znaku mora biti dodana dopunska ploča koja objašnjava opasnost koja prijeti.