Povratak

Katalog 2

A01
OPASNOST NA CESTI označava blizinu dijela ceste ili mjesta na cesti na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost za koju Pravilnikom nije predviđen poseban znak »opasnost«. Znaku mora biti dodana ...
A2
RASKRIŽJE CESTA ISTE VAŽNOSTI označuje blizinu križanja cesta, od kojih ni jedna cesta nije cesta s prednošću prolaska. Znak se, u pravilu, postavlja na cestama izvan naselja.
A3
RASKRIŽJE SA SPOREDNOM CESTOM POD PRAVIM KUTOM označuje blizinu križanja na kojem se cesta s prednošću prolaska križa sa sporednom cestom.
A4
SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD PRAVIM KUTOM S LIJEVE STRANE označuje blizinu križanja na kojem se cesta s prednošću prolaska spaja sa sporednom cestom s lijeve strane.
A5
SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD PRAVIM KUTOM S DESNE STRANE označuje blizinu raskrižja na kojem se cesta s prednošću prolaska spaja sa sporednom cestom sa desne strane.
A6
SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD OŠTRIM KUTOM S LIJEVE STRANE označuje blizinu križanja na kojem se cesta s prednošću prolaska spaja sa cestom s lijeve strane.
A7
SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD OŠTRIM KUTOM S DESNE STRANE označuje blizinu raskrižja na kojem se cesta s prednošću prolaska spaja sa sporednom cestom s desne strane.
A8
ZAVOJ U LIJEVO označuju približavanje zavoju ulijevo koji je opasan po svojoj izvedbi ili zbog nedovoljne uočljivosti.
A9
ZAVOJ U DESNO označuju približavanje zavoju udesno koji je opasan po svojoj izvedbi ili zbog nedovoljne uočljivosti.
A10
DVOSTRUKI ZAVOJ ILI VIŠE UZASTOPNIH ZAVOJA OD KOJIH JE PRVI LIJEVO označuju približavanje zavojima koji su opasni po svojoj izvedbi ili zbog nedovoljne uočljivosti.

B01
RASKRIŽJE S CESTOM S PREDNOŠĆU PROLASKA označuje blizinu raskrižja na kojem vozač mora dati prednost svim vozilima koja se kreću cestom na koju on nailazi.
B02
OBAVEZNO ZAUSTAVLJANJE označuje mjesto pred ulazom u raskrižje na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koja se kreću cestom na koju on nailazi ili ...
B03
ZABRANA PROMETA U OBA SMJERA označuje cestu ili dio ceste, na kojem je zabranjen promet svim vozilima u oba smjera.
B04
ZABRANA PROMETA U JEDNOM SMJERU označuje cestu ili dio ceste, na kojem je zabranjen promet vozilima iz smjera prema kojem je okrenut znak.
B05
ZABRANA PROMETA ZA SVA MOTORNA VOZILA OSIM ZA MOTOCIKLE BEZ PRIKOLICE I MOPEDE označuje cestu ili dio ceste, na kojem je zabranjen promet svim motornim vozilima, osim motociklima bez prikolice ...
B06
ZABRANA PROMETA ZA AUTOBUSE označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet autobusima.
B07
ZABRANA PROMETA ZA TERETNE AUTOMOBILE označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet teretnim automobilima
B08
ZABRANA PROMETA ZA CISTERNE označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze tvari koje mogu zagaditi okoliš (izuziva se gorivo u spremniku ako spremnik udovoljava ...
B09
ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREVOZE EKSPLOZIV ILI LAKO ZAPALJIVE TVARI označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze eksploziv i neke lako zapaljive tvari. ...
B10
ZABRANA PROMETA ZA VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARI označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima koja prevoze opasne tvari.

C01
PREDNOST PROLAZA PREMA VOZILIMA IZ SUPROTNOG SMJERA obavješćuje vozača da na uskom prolazu ima pravo prednosti prema vozilima koja dolaze iz suprotnog smjera.
C02
OBILJEŽEN PJEŠAČKI PRIJELAZ označuje mjesto na cesti na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz.
C03
OBILJEŽEN PRIJELAZ BICIKLISTIČKE STAZE označuje mjesto na cesti na kojem se nalazi obilježen prijelaz biciklističke staze.
C04
DJECA NA CESTI označuje mjesto na cesti kojim se djeca kreću često ili u većem broju (primjerice , ispred škole, vrtića, igrališta i sličnih prostora).
C05
PODZEMNI ILI NADZEMNI PJEŠAČKI PROLAZ označuje mjesto na kojem se nalazi podzemni ili nadzemni pješački prolaz.
C06
CESTA S JEDNOSMJERNIM PROMETOM obavješćuje sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti.
C07
CESTA S JEDNOSMJERNIM PROMETOM obavješćuje sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti. Riječi "jedan smjer" mogu biti ispisane na strelici tog znaka.
C08
CESTA S PREDNOŠĆU PROLAZA označuje cestu ili dio ceste na kojem vozila imaju prednost prolaska prema vozilima koja se kreću cestama što se križaju s tom cestom ili dijelom ceste.
C09
ZAVRŠETAK CESTE S PREDNOŠĆU PROLASKA označuje mjesto na kojem se završava cesta ili dio ceste s prednošću prolaska.
C10
IZBOČINA NA CESTI označuje mjesto gdje su postavljene naprave za smirivanje prometa.

E01
DOPUNSKA PLOČA Označuje udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska ploča i početka dijela ceste, odnosno mjesta na koje se znak odnosi.
E02
DOPUNSKA PLOČA Označuje udaljenost do mjesta na kojem stoji znak B02 (obavezno zaustavljenje) kod kojeg je vozač dužan uvijek zaustaviti vozilo.
E03
DOPUNSKA PLOČA Označuje duljinu dijela ceste na kojem prijeti opasnost označena znakom, odnosno na kojem se primjenjuje izričita naredba označena znakom, ili na koji se odnosi sadržaj znaka uz koji ...
E04
DOPUNSKA PLOČA Označuje udaljenost od znaka objekta ili dijela ceste na koju se obavijest odnosi.
E05
DOPUNSKA PLOČA Označuje vrijeme za koje izričita naredba odnosno obavijest vrijedi, ako ne vrijedi neprekidno.
E06
DOPUNSKA PLOČA Označuje vrijeme za koje izričita naredba odnosno obavijest vrijedi, ako ne vrijedi neprekidno.
E07
DOPUNSKA PLOČA Sadrži pobliže objašnjenje znaka riječima ili na drugi način ako to nije jasno određeno simbolom znaka.
E08
DOPUNSKA PLOČA Sadrži simbol vrste vozila na koji se znak odnosi.
E09
DOPUNSKA PLOČA Sadrži simbol vrste vozila na koji se znak odnosi.
E10
DOPUNSKA PLOČA Sadrži simbol vrste vozila na koji se znak odnosi.

K01
SMJEROKAZNI STUPIĆ
K02
SMJEROKAZNE OZNAKE (MARKERI) ZA TUNELE I GALERIJE
K03
REFLEKTIRAJUĆE OZNAKE - KATADIOPTERI
K04
ŠTAPOVI ZA SNIJEG NA CESTI
K05
ŠTAPOVI ZA SNIJEG NA CESTOVNIM GRAĐEVINAMA
K06
PLOČA ZA OZNAČAVANJE PROMETNOG OTOKA
K07
PLOČA ZA OZNAČAVANJE PROMETNOG OTOKA
K08
PLOČA ZA OZNAČAVANJE PROMETNOG OTOKA
K09
PLOČA ZA OZNAČAVANJE PROMETNOG OTOKA
K10
PLOČA ZA OZNAČAVANJE PROMETNOG OTOKA

Turistička signalizacija
Turistička signalizacija
Turistička signalizacija
Turistička signalizacija
Turistički Turistička signalizacija
Turistička signalizacija
Turistička signalizacija

Odbojna ograda
Odbojna ograda
Odbojna ograda

Ostalo1
Ostalo2
Ostalo3
Ostalo4
Ostalo5
Ostalo6
Ostalo7
Ostalo8
c85
Ostalo10